TITLE: FLOCCI

TYPE: STREET FURNITURE / GREEN ROOF / BIODIVERSITY / RECYCLE PLASTIC / QUALITY OF LIFE

YEAR: 2020

STATUS: READY

LOCATION: ROTTERDAM

 


‘Een groen dak dat verbindt:
een gezamenlijke aanpak met als resultaat een schitterend bloemenveld dat uitwaaiert
over de daken van de stad’


Over een stad uitstaren is spectaculair. Je ziet de stad in de verte uitwaaieren, een enkele meeuw zweeft voorbij en onder je zie je het leven krioelen. Dit stadsbeeld wordt nog mooier en rijker.
Flocci zorgt ervoor dat het dakenlandschap een groot doorlopend bloemenveld wordt.

 

Flocci
Groene daken zijn goed voor het ecosysteem en onze levenskwaliteit. Ze vangen fijnstof af, gaan hittestress tegen en zorgen voor beter watermanagement. Groene daken zijn vaak onderdeel van het uitzicht van de bewoners in de omringende gebouwen. Voor de dichtbebouwde stedelijke gebieden heeft Flocci een samenhangende aanpak ontwikkeld. Een masterplan dat de groene daken onderling verbindt volgens een ontwerp van een eindeloos bloemenveld. Ieder individueel groen dak is onderdeel van het grotere ontwerpplan.


Flocci wil het dakenlandschap van de stad verbinden in één doorlopend groen ontwerp om:
• Meer ruimte te creëren voor natuur in de stad.
• Meer daken geschikt te maken voor vergroening.
• De bewoners van de omringende hoogbouw een groen uitzicht te geven
• Van meer daken een (semi-) openbare ruimte te maken.
• Een icoon in de stad in de stad te creëren.
• Een positief effect op het stadsklimaat te hebben.


Het systeem van Flocci is modulair en gemaakt van gerecycled plastic. Het is een modulair systeem dat op ieder plat dak past. De modules worden beplant met speciaal geselecteerde planten om gericht de biodiversiteit in de stad te versterken. Het systeem is opschaalbaar. We gaan eerst Rotterdam vergroenen. Vervolgens gaan we naar andere grote steden met soortgelijke uitdagingen en ambities als Rotterdam.


Voordelen:
- Het past op ieder plat dak: zowel op daken die berekend zijn om veel als weinig gewicht te dragen.
- Eenvoudig te plaatsen: zonder dat de bestaande dakbedekking vervangen hoeft te worden.
- Overal toepasbaar: ook in een compacte stedelijke omgeving.
- Autarkisch ontwerp: gesloten systeem van waterberging, groen en irrigatie
- Vergroten biodiversiteit: verschillende groensoorten passen in het systeem.
- Modulair systeem: toepasbaar op grote en kleine daken
- Visueel aantrekkelijk: doorlopend dakenlandschap
- gemaakt van lokaal gerecycled plastic
- Leasecontract: totaal verzorgd systeem


Voor wie:
Flocci richt zich op bedrijven, overheden en initiatieven die geloven in het vergroenen van de stad en die daarvoor hun daken willen inzetten. Ideale daken zijn: kantoorpanden, bedrijfspanden,
overheidsgebouwen,VVE’s en woningcorporatiepanden.


Vernieuwing
Dit product is de oplossing voor iedereen die zijn dak wil vergroenen, maar geen gedoe wil.
Bij alle bestaande groene-daken-systemen moet de bestaande dak bedekking vervangen worden, is er kans op moeilijk te verhelpen lekkages en moet er een constructieve analyse gemaakt worden. Bij GRI is dit niet aan de orde omdat het uitgaat van het leggen van een stand alone product.


Circulair en duurzaam
Een product gericht op klimaatsverbetering moet natuurlijk ook van verantwoord materiaal gemaakt zijn. Hierbij werken we lokaal gericht. Het modulaire systeem wordt gemaakt van lokaal gerecycled plastic. Het plastic wordt verzameld in de stad zelf. Wij geven nog een extra laag aan dit plastic door er modules van te maken die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.


Kortom, we halen het plastic uit de regio zelf en dragen hiermee bij aan een circulaire oplossing voor onze stad. Zodoende wordt een reststof een grondstof voor ons systeem. Plastic dat anders zou worden vernietigd of in het milieu zou belanden. Nu komt het in een lokale kringloop, zodat de CO2 uitstoot minimaal blijft. Het is een duurzaam initiatief: de stad wordt groener, de leefkwaliteit stijgt en ‘afval’ is de grondstof.


Biodiversiteit
De natuur is een complexe wisselwerking tussen soorten. Planten en dieren leven met elkaar in een samenhang. Geen soort staat op zichzelf. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is voor meerdere soorten. Hoe groter de soortenrijkdom op een plek, hoe veerkrachtiger het systeem.


Flocci werkt samen met Bureau Stadsnatuur. We maken gebruik van elkaars expertise en zullen monitoren welke soorten zich over de daken gaan settelen. Van te voren wijzen we bepaalde soorten aan waarvan we willen dat zij op een bepaalde plek voorkomen. Dit zijn sleutelpopulaties die alleen ergens kunnen leven als alle condities goed zijn en dus aangeven hoe gezond een ecosysteem is.

 

Flocci is ontwikkeld door Studio ID Eddy & HUNC

Prize: Rotterdamse Ondernemersprijs 2020

http://groenegeveldesign.nl/